Modernizacja Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11

Inwestycja obejmowała roboty budowlane polegające na wykonaniu kompleksowego remontu konserwatorskiego elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz wymianą stolarki. Roboty były wykonywane na podstawie programu prac konserwatorskich.

Zakres prac:

- wymiana pokrycia dachu na pokrycie z miedzi,
- remont  konserwatorski elewacji,
-  wymiana stolarki okiennej,
-  wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
-  remont konserwatorski stolarki drzwiowej zewnętrznej,
-  remont tarasów zewnętrznych z wykonaniem izolacji i posadzki z piaskowca,
- remont konserwatorski wewnętrznego witrażu,
-  izolacja pozioma ścian piwnic z wykonaniem tynków szerokoporowych z ich malowaniem.

DOFINANSOWANIE: 648 000,00
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 3 384 830,35

Inwestycja w trakcie realizacji od 23.12.2021 r.