Najem słupów oświetlenia ulicznego celem instalacji infrastruktury liniowej (np. powieszenie przewodów teleinformatycznych).

Podstawa prawna

Zarządzenie NR ON.0050.2987.2022.NR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 11 sierpnia 2022

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Określone w Ogólnych warunkach udostępniania słupów oświetlenia ulicznego celem instalacji infrastruktury liniowej

Ogolne_warunki_udostepniania_slupow_oswietlenia_ulicznego_0.pdf
 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty:

Zgodnie z Zarządzeniem NR ON.0050.2987.2022.NR Prezydenta Miasta Bielska-Białej z 11 sierpnia 2022

Zarzadzenie_1.pdf

Telefon kontaktowy:

33 497 17 02

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wniosek_o_najem_slupow_oswietlenia_ulicznego_celem_instalacji_infrastruktury_liniowej.docx

Data aktualizacji

12.03.2024 r.