Rower górski marki NORTHEC

Pouczenie
Na podstawie art. 15 ust. 3 Ustawy o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz. U. z dnia 20 marca 2015 r., poz. 397) wzywa się  właścicieli do odbioru rzeczy znalezionych wg poniższego wykazu w terminie dwóch lat od daty znalezienia rzeczy.

Po tym terminie, zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego prawo własności do rzeczy przejdzie na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nie odebrania rzeczy w wyznaczonym znalazcy terminie, jej właścicielem stanie się Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, na mocy art. 19 ust. 1 Ustawy o rzeczach znalezionych.
Data przekazania do biura
Znalazca - przekazujący
Osoba prywatna