Pankiewicza 2, kamienica

Kamienica przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej – numer rejestru zabytków A/60/76

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 32.373,00 PLN na remont konserwatorski elewacji północnej, 
od strony ul. Orkana – realizacja prac 2019 r.

Historia 
Działka wytyczona w ramach lokacji miasta końcem XIII w., jednocześnie wytyczona dzisiejsza ul. Pankiewicza jako uliczka miedzuchowa na zapleczu północnego bloku przyrynkowego, między blokami zabudowy.

Opis
Budynek stanowi zabudowę oficynową z przełomu XVIII/XX w. w linii dawnego zewnętrznego muru obronnego (ul. Pankiewicza 2 / ul. Orkana), powiązaną przewiązką z domem frontowym. Nadbudowany o drugie piętro około 1925 - 1930 roku. Elewacja od ul. Orkana czterokondygnacyjna z attyką. W strefie przyziemia eksponowany kamienny wątek zewnętrznego miejskiego muru obronnego (XVI – wiecznego), w obrębie kolejnych dwóch kondygnacji artykulacja lizenowo - ramowa z przełomu XVIII/XIX w., górna kondygnacja z attyką o wystroju modernistycznym. Narożnik zaokrąglony, przy nim odbój kamienny, na narożniku na II piętrze cylindryczny wykusz modernistyczny, w przyziemiu portal kamienny.

Prace polegały na remoncie konserwatorskim elewacji północnej zabytkowej kamienicy z przywróceniem i uczytelnieniem jej walorów zabytkowych w tym: odczyszczenie i zaimpregnowanie oraz eksponowanie kamiennego wątku muru obronnego w przyziemiu, wymiana wypraw tynkarskich, konserwacja portalu kamiennego, malowanie elewacji. Całość prac wykonywana była w oparciu o dokumentację projektową i badawczą zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej.

Materiał zdjęciowy: