ul. Bukowa

Adres
ul. Bukowa
Opis

Nieruchomość położona w pośredniej strefie miasta, w rejonie ul. Bukowej, w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zieleni użytkowanych jako ogródki działkowe.

Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami. Na wycinkę drzew wieku powyżej 10 lat wymagane jest zezwolenie administracyjne. Od strony północnej działka graniczy z terenami zielonymi, przez który przepływa ciek wodny (teren grząski). Zgodnie z informacją Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Katowicach ciek jest urządzeniem wodnym- rowem odprowadzającym wody powierzchniowe z przyległych zabudowań, z odwodnienia dróg. Ciek nie posiada administratora.

W sąsiedztwie przebiega obwodowa zachodnia - tunel, przez który przebiega trasa zabezpiecza przed uciążliwościami ruchu kołowego.

Przedmiotowa działka położona jest w terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem miejscowym działka objęta jest jednostką 2- 35  MN - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dojazd do nieruchomości możliwy od ul. Bukowej, z drogi o nawierzchni gruntowej.

przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia posadowionych w ul. Bukowej - wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej.

 

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia
2680,00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg ustny nieograniczony
Cena
509200.00
Numer działki
572/102
Obręb
Aleksandrowice
KW
BB1B/00061730/8