ul. Szlachecka

Adres
ul. Szlachecka
Opis

Nieruchomość jest niezabudowana, płaska o niewielkim nachyleniu. Działki tworzą zwarty kompleks terenu o wydłużonym kształcie zbliżonym do prostokąta. Dla terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Została wydana decyzja o warunkach zabudowy
Nr UA.6730.160.2011.HP-AR z dnia 5.10.2011 r. dla budowy budynku mieszkalno-usługowego.

Przez nieruchomość przebiega sieć wodna, gazowa oraz napowietrzna linia energetyczna nN. Należy zachować warunki określone przez dysponentów sieci.

Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości wymaga aktualizacji.

Do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Kategoria
Działki
Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa usługowa
Lokalizacja

Nieruchomość

Powierzchnia działki
1523.00 m²
Galeria zdjęć
Plan zagospodarowania
Typ działki
budowlana
Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość niezabudowana
Własność
Gmina Bielsko-Biała
Forma przetargu
I przetarg ustny nieograniczony
Cena
220000.00
Numer działki
449/11, dz. 449/2
Obręb
Komorowice Śląskie
KW
BB1B/00062672/0