Kościół ewangelicko-augsburski w Białej

Kościół ewangelicko-augsburski w Białej – numer rejestru zabytków A/134/76

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 PLN na remont konserwatorski fasady kościoła wraz z korpusem wieży – realizacja prac 2020 r.

Historia i opis.

Kościół zbudowany w obrębie dawnego cmentarza 1792 - 1798 r. wg projektu myślenickiego inżyniera Breuninga, pod kierunkiem budowniczego Feuerbanda z Białej - jako niewielka budowla z niską wieżą. Rozbudowany z dobudową obecnej wieży 1832 - 1833. Trójnawowy, nad bocznymi nawami pięcioprzęsłowego korpusu dwukondygnacyjne empory. Od wschodu półkolista absyda, od zachodu w fasadzie wieża, od północy zakrystia. Sklepienia żeglaste, w absydzie hemisferyczne. Wystrój późnoklasycystyczny z lat 1833-1835.

Prace polegały na zabezpieczeniu przed postępującą degradacją wystroju fasady i korpusu wieżowego, na przywróceniu, oraz uczytelnieniu jej walorów zabytkowych w tym: odtworzeniu gzymsów, tynków o odpowiedniej fakturze, czyszczeniu i malowaniu ślusarki okiennej, stolarki drzwiowej, wykonaniu obróbek malarskich, malowaniu elewacji. Całość prac wykonywana była w oparciu o dokumentację projektową i badawczą zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej.

Materiał zdjęciowy: