Rynek 27, kamienica

Kamienica Rynek 27 w Bielsku-Białej – numer rejestru zabytków A/121/76

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 50.930,00 PLN na remont konserwatorski części klatki schodowej wraz z naświetlem w kamienicy przy pl. Rynek 27 w Bielsku-Białej – realizacja prac 2020 r.

Historia i opis. Działka wytyczona w ramach lokacji miasta końcem XIII w. Dom zbudowany najprawdopodobniej w 2 połowie XVII w., po pożarze miasta z adaptacją starszej piwnicy. Przebudowany gruntownie na początku XIX w., zapewne w wyniku pożaru miasta po 1808 roku, ponowna przebudowa szczególnie fasady pod koniec XIX w. w stylu historyzmu. Ponowne przekształcenie fasady z wybiciem obecnej witryny sklepowej i skasowaniem ryzalitu w obrębie parteru. Zaznaczony na planie katastralnym miasta w 1836 roku zgodnie z obecnymi obrysami rzutów domu. Opis. Budynek na rzucie wydłużonego prostokąta zwróconego krótszym bokiem do rynku, wielotraktowy, na zapleczu małe podwórze. Piętrowy, podpiwniczony pod częścią frontową. Dachy oddzielne nad każdym traktem, o odrębnych kalenicach równoległych do fasady, trójspadowe, nad klatką schodową przeszklony dach z półkoliście zamkniętą latarnią. Fasada z wystrojem architektoniczno - sztukatorskim zachowanym tylko na piętrze: klasycystycznym (płaski ryzalit boczny) i historyzującym (obramienia okienne, płyciny); brama we wnęce ze stopniami kamiennymi, stolarka dwuskrzydłowa z nadświetlem, płycinowa, przeszklona, z kutymi kratami, secesyjna, pocz. XX w. We frontowej komorze piwnicznej sklepienie kolebkowe z lunetami o podciętych spływach XVIII/XIX w. Sień: posadzka z płyt kamiennych i stopnie kamienne; stolarka drzwi wahadłowych dwuskrzydłowa z nadświetlem, płycinowa. W tylnym pomieszczeniu parteru strop belkowy z XVIII/XIX w. Klatka schodowa zabiegowa na rzucie półkolistym z pocz. XX w., nakryta półkolistym świetlikiem w dachu, o dekoracyjnych podziałach ślusarskich; stopnie kamienne; balustrada z elementami kutymi i drewnianą poręczą. Stolarka drzwi do mieszkań dwuskrzydłowa, płycinowa, w profilowanych futrynach.

Prace polegały na zabezpieczeniu przed postępującą degradacją półkolistego świetlika dachowego poprzez jego remont, w tym wymianę przeszklenia, naprawę promienistej ślusarki. Dodatkowo wykonano częściowy remont konserwatorski klatki schodowej w tym uzupełnienie ubytków w tynkach, gruntowanie i malowanie ścian.

Materiał zdjęciowy: