Organy w kościele Zbawiciela na bielskim "Syjonie".

Zabytkowe organy znajdujące się w ewangelicko-augsburskim kościele „Zbawiciela” są wpisane do rejestru zabytków ruchomych pod pozycją B/351/2018.

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 80.000,00 PLN na remont sekcji brzmieniowej i traktury II manuału, oraz przegląd i uszczelnienie systemu powietrznego instrumentu organowego – realizacja prac 2020 r.

Historia i opis. Instrument organowy powstał w 1933 r. w okresie największego rozwoju bielskiego zboru. Zaprojektował go ówczesny organista Ivo Braeutigam (1901-1967) jeden z najwybitniejszych muzyków w regionie. Organy zbudowała renomowana firma Braci Rieger z Karniowa (niemiecka nazwa Jägerndorf) na Morawach znana w całej Europie. Przedmiotowe organy są 29-głosowe, z dwoma manuałami i pedałem, pneumatyczną trakturą gry, piszczałkami metalowymi i drewnianymi oraz wolnostojącym stołem gry. Charakteryzują się bardzo dużym autentyzmem.  

Prace polegały na remoncie sekcji brzmieniowej i traktury II manuału, oraz przeglądzie i uszczelnieniu systemu powietrznego instrumentu organowego.

Materiał zdjęciowy: