Nowe życie w starych-nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I

logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.
Oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego

Całkowity koszt realizacji projektu: 55 118 550 zł
Koszty kwalifikowalne projektu: 45 131 499 zł
Wnioskowana kwota pożyczki wynosi 37 007 829 zł
Finansowanie uzupełniające: 8 123 670 zł
Rzeczowa realizacja projektu prowadzona jest w latach 2018 – 2023.

Projekt polega na rewitalizacji infrastrukturalnej obszarów zdegradowanych w samym sercu miasta Bielsko-Biała wraz z nadaniem im nowych funkcji społecznych i gospodarczych.

Etap I projektu obejmuje następujące lokalizacje:
•    kamienica przy pl. Rynek 11,
•    kamienica przy pl. św. Mikołaja 7,
•    kamienica przy pl. Rynek 16/Juliusza Słowackiego 1b,
•    kamienica przy pl. św. Mikołaja  12,
•    kamienica przy ul. Jana Sobieskiego 13,
•    kamienica przy ul. Jana Sobieskiego 19,
•    kamienica przy ul. Józefa Pankiewicza 7,
•    kamienica przy ul. Cieszyńskiej 18,
•    poprzemysłowy kompleks budynków przy ul. Romana Dmowskiego 6 i 10,
•    kamienica przy ul. Jana Sobieskiego 2-4.

W wyniku realizacji projektu, częściowej lub całkowitej zmianie ulegnie przeznaczenie niektórych z obiektów, powstaną nowe lokale użyteczności publicznej przeznaczone
na działalność społeczną. Dodatkową siedzibę zyska Centrum Organizacji Pozarządowych.
W poprzemysłowym kompleksie obiektów utworzone zostanie Centrum Seniora
oraz dodatkowa powierzchnia dla potrzeb Urzędu Miejskiego, powstanie również nowa powierzchnia biurowa przeznaczona pod wynajem komercyjny. Z działalności społecznej będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe i osoby korzystające z ich wsparcia, jak również seniorzy, dzieci oraz młodzież. Kompleksowej modernizacji podlegać będą również mieszkania oraz pustostany znajdujące się w zabytkowych kamienicach, wyremontowane zostaną znajdujące się tam lokale przeznaczone na działalność komercyjną.