Ośrodek Integracji Obcokrajowców "MyBB"

Dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, powstał Ośrodek Integracji Obcokrajowców “myBB”. Jego celem jest wsparcie informacyjne obcokrajowców oraz organizacja różnych przedsięwzięć na rzecz integracji ze społecznością lokalną.

Pomysł na powstanie ośrodka zrodził się w wyniku udziału Gminy Bielsko-Biała w międzynarodowym projekcie „Welcoming International Talent” realizowanym w ramach programu URBACT III. Ideą projektu jest adaptacja przez jego partnerów dobrych praktyk lidera projektu -  holenderskiego miasta Groningen - w zakresie działań na rzecz lepszej integracji obcokrajowców z lokalną społecznością, a także w kierunku zwiększenia atrakcyjności miasta wśród osób z zagranicy posiadających wyższe wykształcenie oraz wysokie kwalifikacje zawodowe. 

Za organizację i prowadzenie Ośrodka na rzecz integracji obcokrajowców, zamieszkujących miasto Bielsko-Biała odpowiedzialne jest Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

Korzystanie przez obcokrajowców i mieszkańców miasta z bezpłatnej pomocy i doradztwa Ośrodka Integracji Obcokrajowców “myBB” jest wyjątkową okazją zwiększenia pewności siebie, poprawy motywacji do pracy i działań na rzecz miasta i jego mieszkańców.

CO KONKRETNIE I GDZIE?  

W ramach Ośrodka Integracji “myBB”, który funkcjonuje przy ul. Zygmunta Krasińskiego 11, obcokrajowcy i mieszkańcy mogą uzyskać wparcie m.in.:

  • z  formalnościami i wyzwaniami życia codziennego
  • w kontaktach z urzędami, pracodawcami, placówkami służby zdrowia i oświaty.

Ośrodek jest otwarty w następujących godzinach:

Poniedziałek - Piątek 12:00 – 20:00

e-mail:info@mybb.org.pl

www.facebook.com/mybborgpl

www.mybb.org.pl