Otwarte Konkursy Ofert - 2021 r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna - IX edycja 

Informujemy, że rozstrzygnięta została IX edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej. 
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (III edycja - Organizacja Dnia Bielskich Organizacji Pozarządowych)

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (IX edycja - Zorganizowanie spotkania wigilijnego w dniu 24 grudnia 2021 r. )

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - IX edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Kultura Fizyczna (III edycja 2021)

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2021 r. z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji  Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - III edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - Kultura Fizyczna III edycja

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu kultury fizycznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

WZÓR SPRAWOZDANIA

Zamieszczamy aktualnie obowiązujący wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.  
SPRAWOZDANIE

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości- I edycja 

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS OFERT - Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW.

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację  w drugim półroczu 2021 r. zadania z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna - VIII edycja 

Informujemy, że rozstrzygnięta została VIII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu polityki społecznej. 
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ratownictwo i ochrona ludności - I edycja 

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. 
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w II półroczu 2021 roku zadania pn.:  "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publiczne

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Edukacja - I edycja 

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu edukacji. 
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy - I edycja 

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy. 
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS OFERT - ratownictwo i ochrona ludności - I edycja 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna - VIII edycja 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - VIII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna - VII edycja 

Informujemy, że rozstrzygnięta została VII edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu polityki społecznej. 
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - II edycja 

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS OFERT - Edukacja (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu edukacji - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór Oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Kultura Fizyczna (II edycja 2021)

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2021 r. z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS OFERT - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy (I edycja - konkurs na wkład własny).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności  na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
Ogłoszenie konkursowe
Wzór oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - I edycja

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS OFERT - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - II edycja w  2021 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w  2021 roku  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej -  II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
Załączniki:
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VII edycja 2021 r. )

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - VII edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (II edycja - Centrum Aktywności Społecznej)

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja - promocja 1%)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS OFERT - Kultura Fizyczna (II edycja - organizacja imprez sportowych)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury fizycznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

WZÓR SPRAWOZDANIA

Zamieszczamy aktualnie obowiązujący wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.  
SPRAWOZDANIE

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - działalność na rzecz integracji cudzoziemców (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  2021 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - turystyka i krajoznawstwo (I edycja)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2021 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

KONKURS OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (II edycja 2021 r. ) Centrum Aktywności Społecznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (I edycja 2021 r. ) Promocja 1%

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (I edycja 2021 r. )

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Kultura Fizyczna (I edycja 2021)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  2021 r. z zakresu kultury fizycznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji oraz niezbędnymi załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (VI edycja 2021) Profilaktyka, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej

Informujemy, że rozstrzygnięta została VI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu polityki społecznej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU WNIOSKÓW.

Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs wniosków na realizację  w pierwszym półroczu 2021 r. zadania z zakresu "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Wykaz klubów sportowych wraz z kwotami dotacji znajduje się poniżej:
Zarządzenie Prezydenta Miasta

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Ochrona i Promocja Zdrowia (I edycja 2021)

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2021 -2023 z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (IV edycja 2021) Asystent

Informujemy, że rozstrzygnięta została IV edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej (asystent).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (III edycja 2021) Świetlice

Informujemy, że rozstrzygnięta została III edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej (świetlice).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (II edycja 2021) Transport

Informujemy, że rozstrzygnięta została II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej (transport).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT - Polityka Społeczna (V edycja)

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.
Komunikat PM

 

HARMONOGRAMY KONKURSÓW OFERT NA 2021 r.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi publikujemy harmonogramy planowanych terminów ogłoszenia konkursów na 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej. Harmonogramy będą na bieżąco uzupełniane i aktualizowane.

 

KONKURS OFERT - Integracja Cudzoziemców (I edycja 2021 r. )

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS WNIOSKÓW

Ogłoszenie konkursu wniosków na realizację w I półroczu 2021 roku zadania pn.:  "Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej".
Ogłoszenie konkursu wniosków wraz ze wzorem wniosku, umowy oraz sprawozdania znajduje się w Biuletynie Informacji Publiczne

 

KONKURS OFERT - Turystyka i Krajoznawstwo (I edycja)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - Kultura Fizyczna (I edycja 2021 r. )

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu kultury fizycznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty
 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (VI edycja 2021 r. )

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - VI edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (I edycja 2021) Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informujemy, że rozstrzygnięta została I edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu polityki społecznej (nieodpłatna pomoc prawna).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - polityka społeczna (XI edycja 2020) Paczki świąteczne

Informujemy, że rozstrzygnięta została XI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu polityki społecznej (paczki świąteczne).

Wykaz organizacji wraz z kwotami przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

KONKURS OFERT - Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - I edycja w latach 2021-2023 (opieka hospicyjna)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w latach 2021 - 2023  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej -  - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (V edycja 2021 r. ogrzewalnia)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (IV edycja 2021 r. usługi asystenckie)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - IV edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (III edycja 2021 r.  świetlice)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - III edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (II edycja 2021 r. - transport)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty

 

KONKURS OFERT - Polityka społeczna (I edycja 2021 r. - nieodpłatna pomoc prawna)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu polityki społecznej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. 
1. Ogłoszenie konkursowe
2. Wzór oferty