Przebudowa budynku przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych, murarskich, malarskich, posadzkarskich oraz wykończeniowych. Zamontowano nowe okna, drzwi oraz windę. Wykonano roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i p.poż. Budynek został ocieplony oraz wymieniono pokrycie dachu.

DOFINANSOWANIE: 2 353 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 6 462 154,49 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021.