Przebudowa ulicy Czesława Tańskiego oraz Stanisława Skrzydlewskiego w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Czesława Tańskiego na odcinku ok.750 m oraz Stanisława Skrzydlewskiego na odcinku ok.350 m.  Zadanie polega na wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni jezdni, wymianie krawężników oraz elementów odwodnienia.

DOFINANSOWANIE: 1 603 862,72 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 603 862,72 zł

Inwestycja realizowana w 2021 r.