Rewitalizacja Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej w latach 2014-2021

Prace nad programem rewitalizacji w latach 2013-2018

Program rewitalizacji obszarów miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2021 – uchwała

Uchwała Nr XIX/368/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/214/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2015r.w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”.

28 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę nr  XVIII/405/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w „Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)", który 17 maja 2020 r. został wpisany przez Urząd Marszałkowski do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Śląskiego.

PROM
Aktualizacja PROM

W dniu 18 lutego 2021 r. została podjęta uchwała nr XXIX/687/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyjęcia „Sprawozdania za lata 2019-2020 z realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w  Bielsku - Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” oraz kontynuowania w 2021 roku realizacji „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)" przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XIII/214/2015 z dnia 24 listopada 2015 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XIX/368/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. i uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej nr XVIII/405/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., który 9 marca 2021 r. został wpisany przez Urząd Marszałkowski do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Śląskiego.

UCHWAŁA

UWAGA PROJEKTODAWCY

Zgodnie z wcześniejszą informacją, przekazaną Państwu na etapie naboru projektów do „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)” - zamieszczenie  projektu na „Liście planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisem” w PROM nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.

O środki finansowe na realizację konkretnego projektu każdy projektodawca zabiega indywidualnie z dostępnych źródeł finansowania, w tym  RPO WSL na lata 2014-2020.

 

Protokół z konsultacji projektu uchwały ws. zmian do „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)”

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji