Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej

Galeria Bielska BWA jest beneficjentem projektu pn. „Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna"

Wartość całkowita projektu: 9 217 936,38 PLN
Współfinansowanie UE: 6 106 077,86 PLN
Termin realizacji:  7.09.2017 - 30.09.2022

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji w Bielsku-Białej, w oparciu o zabytkową infrastrukturę zespołu willowo-parkowego "Willa Sixta". Willa Sixta zostanie dostosowana do pełnienia funkcji centrum usług dla społeczności objętej wsparciem w projektach komplementarnych finansowanych z EFS.

Realizacja projektu obejmować będzie przebudowę i remont zabytkowej infrastruktury.

W ramach inwestycji w obiekcie willi przewidziano:

  • renowację zabytkowego budynku Willi Sixta wraz z remontem, wymianą instalacji i montażem nowych instalacji,
  • adaptację istniejących pomieszczeń oraz zmianę sposobu użytkowania kondygnacji piwnicy na cele użytkowe,
  • budowę windy,
  • wykonanie węzła cieplnego.
  • Wchodzący w skład zespołu budynek wozowni oraz ogrodzenie zostanie poddane kompleksowej renowacji konserwatorskiej.
  • Dodatkowo wykonane zostanie nowe wejście, nowy układ nawierzchni pieszo-jezdnych oraz 7 stanowisk postojowych.

Działania społeczne w zabytkowym obiekcie będą realizowane przede wszystkim przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, a działania kulturalne i artystyczne prowadzone przez Galerię BWA będą ich uzupełnieniem.