Rozbudowa al. Armii Krajowej na odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmuje odcinek o dł.ok.1,14 km z rozbudową odcinka ul. Skalnej, budową pętli autobusowej i 2 zatok z wiatami przystankowymi. W wyniku realizacji powstanie ciąg pieszo-jezdny/deptak z zatokami dla pieszych i rowerzystów, miejscem gromadzenia wycieczek, miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych, stacja napraw i mycia rowerów. Odbudowany zostanie pomnik kolejki gondolowej.

DOFINANSOWANIE: 8 000 000,00 zł
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 13 500 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2021-2023.