Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola miejskiego nr 39 przy ul. Mazańcowickiej 37 w Bielsku-Białej

Inwestycja dotyczyła rozbudowy budynku przedszkola, polegającej na dobudowie nowego skrzydła obiektu, dobudowie pochylni oraz tarasu. W trakcie robót etapowano inwestycję aby zapewnić ciągłość użytkowania budynku.

Zakres prac:

- rozbudowa istniejącego przedszkola, zwiększenie ilości oddziałów z dwóch do czterech (max. 100 dzieci);
- roboty konstrukcyjne oraz wykończeniowe;
- roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne, teletechniczne);
- zagospodarowanie terenu.

DOFINANSOWANIE: 2 754 802,44
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 178 141,98

Inwestycja realizowana w terminie 09.04.2020 r. - 31.08.2021 r.