Rozbudowa Przedszkola miejskiego nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12

Inwestycja obejmowała dobudowę nowego segmentu do istniejącego przedszkola, zwiększenie ilości oddziałów z sześciu do dziesięciu (max. 250 dzieci) oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

Zakres prac:

- wykonanie zagospodarowania terenu,
- przebudowa zjazdu na ulicę Kazimierza Wielkiego,
- wykonanie nasadzeń na całej powierzchni działki,
- roboty towarzyszące w istniejącej części przedszkola.

DOFINANSOWANIE: 7 465 675,68
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 18 311 420,11

Inwestycja w trakcie realizacji od 15.09.2021 r.