Rozbudowa ul. Łowieckiej w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Łowieckiej na długości około 1,67 km, a również w związku
z budową ronda – rozbudowę krótkich odcinków ulic Jeżynowej, Antycznej i Zwardońskiej.
W ciągu ul. Łowieckiej wybudowane zostaną nowa jezdnia, chodniki oraz ścieżka rowerowa.
W ramach rozbudowy uwzględniono także budowę̨ systemu odwodnienia drogi, przebudowę̨ sieci uzbrojenia podziemnego oraz rozbudowę systemu oświetlenia ulicznego.

DOFINANSOWANIE: 6 012 147,68 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 29 727 430,28 zł

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022.