Rozbudowa ulicy Błatniej w Bielsku-Białej

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ulicy Błatniej polegającej na przedłużeniu drogi, tj. budowie nowego odcinka o długości około 125 m w kierunku ul. Jaworzańskiej. Wykonane zostaną warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 mb, pobocza z tłucznia kamiennego oraz zjazdy na posesje. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny. Powstanie również nowe przejście dla pieszych na ul. Jaworzańskiej.

DOFINANSOWANIE: 365 482,06 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 367 924,06 zł

Inwestycja realizowana w 2021 r.