Śląski pakiet dla gospodarki

Program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Aktualności

29 kwietnia 2020 r.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach tzw. „Śląskiego pakietu dla gospodarki”  ogłosiło w terminie od 2020-04-28 (08:00:00) do 2020-06-23 (12:00:00) nabór wniosków o dotację dedykowaną  mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa śląskiego oraz osobom samozatrudnionym.
W ramach Działania 3.2 – wprowadzono nowy Typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” oferuje:
1. Wyższy poziom dofinansowania – 85%;
2. Maksymalną wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 800 000,00 PLN;
3. Brak opinii o innowacyjności;
4. Premiowanie przedsiębiorców z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (m.in. turystyka, przemysł czasu wolnego, gastronomia) oraz tych, których obroty/dochody spadły o co najmniej 50% w stosunku do obrotów generowanych w okresie 6 miesięcy poprzedzających spadek;
5. Poszerzony katalog kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe informacje dotyczące powyższego naboru znajdują się tutaj: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/527. Informacje można uzyskać również w Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej: tel. 500 161 150, 502 528 235, e- mail: lpibielsko@bcp.org.pl.