Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Zmiany w ewidencjonowaniu działalności gospodarczej osób fizycznych

Dotychczasowe gminne ewidencje działalności gospodarczej w terminie do dnia 31 grudnia 2011r. zostały przeniesione do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej na stronie www.firma.gov.pl.

Jeżeli wpis jest niewidoczny w CEIDG lub jest widoczny, ale zawiera błędy, przedsiębiorca winien złożyć aktualizacyjny wniosek CEIDG-1.

Wnioski o wpis do CEIDG można przekazywać za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski o wpis do CEIDG mogą być również składane na formularzach papierowych w dowolnie wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 6, pod numerem telefonu 33 4971625, 33 4971620 w godzinach pracy Urzędu.