Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

wnioski o dokonanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów składa się za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

Za pośrednictwem PIU Emp@tia przedsiębiorcy prowadzący żłobki i kluby dziecięce są zobligowani do samodzielnego dokonywania zmian w Rejestrze w zakresie:

  • informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego,
  • adresów poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,
  • liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego,
  • wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym,

w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia.