Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

odstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wykreślenie wpisu w CEIDG

  • przejdź do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ
  • formularz wniosku CEIDG-1 z załącznikami, instrukcja wypełniania tego wniosku oraz formularze ZUS: ZOBACZ TUTAJ

Uwaga

Wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej należy złożyć w sytuacji, gdy działalność została faktycznie zakończona we wszystkich formach - prowadzona indywidualnie i w spółce cywilnej.

Jeżeli przedsiębiorca planuje prowadzenie działalności tylko w formie spółki cywilnej lub chce kontynuować działalność tylko indywidualnie, należy złożyć wniosek o zmianę wpisu, a nie wykreślenie.

Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w urzędzie gminy, organ gminy jest zobowiązany do przesłania tego wniosku przekształconego na formę elektroniczną do CEIDG - nie później niż następnego dnia roboczego.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.