Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa"

Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa"
ul. Kołłątaja 8
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812 55 54
e-mail: podkowa@um.bielsko.pl
www.podkowa.um.bielsko.pl

Osoby korzystające z usług Domu uczestniczą w procesie własnej rehabilitacji poprzez udział w terapii zajęciowej w pracowniach: kulinarnej, rękodzieła, komputerowej, ceramicznej, stolarskiej, witrażu, papierniczej, ogrodniczej, plastycznej, sportowo-relaksacyjnej. W Domu funkcjonuje Punkt konsultacyjny, który oferuje możliwość spotkań i profesjonalnej pomocy osobom chorym psychicznie oraz ich rodzinom.