Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap

Fundusze europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 28 czerwca 2017 r.   
Całkowita wartość projektu wynosi 14 728 627,51 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 13 559 269,66 PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 11 524 023,28 PLN (84,99 % kosztów kwalifikowanych).

Projekt polega na termomodernizacji 8 placówek oświatowych, na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym należących do miasta Bielska-Białej, tj.:

 1. Przedszkola Integracyjnego nr 1 przy ul. Korzennej 37 w Bielsku-Białej,
 2. Przedszkola Integracyjnego nr 2 przy u. Łagodnej 16 w Bielsku-Białej,
 3. Przedszkola nr 6 przy ul . Góralskiej 4 w Bielsku-Białej,
 4. Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Cieszyńskie393 w Bielsku-Białej,
 5. Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Łagodnej 26 w Bielsku-Białej,
 6. Gimnazjum nr 16 przy ul. Asnyka 30 w Bielsku-Białej,
 7. Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnego nr 1 przy ul. Norwida 30 w Bielsku-Białej,
 8. Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki 13 w Bielsku-Białej.

Ogólny zakres termomodernizacji polegać będzie na:

 • ociepleniu przegród zewnętrznych (dachów, stropodachów i ścian),
 • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianie instalacji CO.