Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - II etap oraz siedziby Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej

a

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 21.07.2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 9 554 470,48 zł

Koszty kwalifikowane ogółem: 6 781 604,86 zł

Dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych): 5 764 364,11 zł  

Projekt realizowany jest w okresie od lipca 2020 r. do września 2021 r.

Projekt polega na termomodernizacji Centrum Usług Wspólnych i placówek oświatowych, na poziomie przedszkolnym i podstawowym, należących do miasta Bielska-Białej, tj. :
1. Przedszkole nr 35 przy ulicy Spółdzielców 17 w Bielsku Białej;
2. Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Akademii Umiejętności 1A w Bielsku Białej;
3. Przedszkole nr 23 przy ulicy Pod Grodziskiem 6 w Bielsku Białej;
4. Przedszkole nr 50 przy ulicy Łagodnej 27a w Bielsku Białej;
5. Szkoła Podstawowa nr 26 przy ulicy Złoty Potok 7 w Bielsku Białej.

Ogólny zakres termomodernizacji polegać będzie na:

  • ociepleniu przegród zewnętrznych (dachów, stropodachów i ścian),
  • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymianie instalacji co.,
  • montażu instalacji fotowoltaicznej,
  • wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • modernizacji instalacji elektrycznej.