Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt 

33 49 71 808

33 4971 717

Ostatnia aktualizacja

30.12.2019 

Informacja