Wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej

 

Podstawa prawna

art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Urbanistyki i Architektury -Miejski Konserwator Zabytków

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej,
  • w zależności od potrzeb -serwis fotograficzny, szkice i rysunki, rzuty kondygnacji widoki elewacji itp.

Termin załatwienia sprawy

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie do 30 dni

Opłata skarbowa:

  • Wydanie opinii konserwatorskiej nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki

wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej