Wniosek o zamknięcie cmentarza komunalnego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  2013. 594 ze  zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013.595 ze. zm.), ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U.  2011.118.687 ze zm.), ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. 2013.947 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Wymagane dokumenty

wniosek

Termin załatwienia sprawy

zgodnie z przepisami KPA

Opłaty

brak

Telefon kontaktowy

33/497-16-09

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

brak

Data aktualizacji

08.07.2015 r.