Wydział Prawny

Zakres Zadań

 • Prowadzenie obsługi prawnej organów Gminy i Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W szczególności do zadań Wydziału należy:
  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • zastępstwo prawne i procesowe
  • sporządzanie pozwów i odpowiedzi na pozwy
  • sporządzanie skarg i odpowiedzi na skargi do Sądów Administracyjnych
  • sporządzanie projektów aktów prawnych
 • Realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych
 • Obsługa prawna posiedzeń rady miejskiej
 • Ewidencjonowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, w tym prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków oraz opracowywanie analiz.

Wydział nie świadczy pomocy prawnej dla mieszkańców miasta.

Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon / mail
Naczelnik Wydziału - Radca prawny      Magdalena Więzik 17

33 4971 416

magdalena.wiezik@um.bielsko-biala.pl

Obsługa wydziału

Natalia Peresiak

Sonia Wach

18

33 4971 417

problem@um.bielsko-biala.pl

Radca prawny

Dorota Puła

Maciej Luber

Mateusz Krywult

19

33 4971 412

33 4971 824

33 4971 823

 

Aneta Michalska-Jędrys

Barbara Niczpan-Gofron

Anna Marek

20

 

33 4971 433

 

33 4971 407

 

Katarzyna Orszulak-Piętka

Justyna Marlińska

22a

33 4971 415

 

Krzysztof Gulis

Józef Sroka

22

33 4971 402

33 4971 403

  Jacek Biel 53 33 4971 459
       
Ochrona Danych Osobowych      

Inspektor Ochrony Danych

Beata Kózka

Agnieszka Klimczak

21

33 4971 721

iod@um.bielsko-biala.pl

Lokalizacja
plac Ratuszowy 1 – parter – pokoje nr 17 - 22a
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 417