Wykonanie instalacji wewnętrznych oraz dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż w Przedszkolu nr 37 przy ul. Jutrzenki 5 w Bielsku-Białej

Inwestycja obejmowała dostosowanie pomieszczeń przedszkola do przepisów przeciwpożarowych zleconych decyzją Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wydzieleń, izolacji oraz oznakowania.

Zakres prac:

- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- przebudowa elementów konstrukcyjnych w budynku,
- roboty ogólnobudowlane oraz wykończeniowe,
- wymiana wewnętrznej stolarki,
- wykonanie wewnętrznych instalacji: wod-kan, C.O., hydrantowej, elektrycznej, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, gazowej wraz z wymianą kotła gazowego,
- wykonanie oddymiania klatki schodowej,
- uporządkowanie terenu.

DOFINANSOWANIE: 1 663 755,91
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 680 053,41

Inwestycja realizowana w terminie 30.06.2021 r. - 16.08.2021 r.