Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami 

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie można składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

WNIOSEK  POBIERZ