Wymiana dowodu rejestracyjnego zniszczonego lub brak miejsca na kolejny wpis badań technicznych

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • dowód rejestracyjny dotychczasowy 
 • zaświadczenie z ostatniego badania technicznego lub czytelny zapis aktualnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym (zbędne, jeżeli organ posiada aktualną informację o terminie następnego badania)
 • karta pojazdu – jeżeli była wydana

Do wglądu:

 • dowód osobisty
 • pisemne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości w przypadku działania przez pełnomocnika* 
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • *za pełnomocnictwo - 17,00 zł

Opłata:

 • za blankiet dowodu rejestracyjnego – 54,00 zł
 • za blankiet pozwolenia czasowego – 18,50 zł

 Opłata ewidencyjna za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
 • pozwolenia czasowego – 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wykaz opłat rejestracyjnych
Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego