Wymiana dowodu rejestracyjnego zniszczonego lub brak miejsca na kolejny wpis badań technicznych

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • dowód rejestracyjny dotychczasowy 
  • zaświadczenie z ostatniego badania technicznego lub czytelny zapis aktualnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym (zbędne, jeżeli organ posiada aktualną informację o terminie następnego badania)

Dokumenty wymienione powyżej są dokumentami, które są najczęściej wykorzystywane podczas załatwiania ww. sprawy; w sytuacjach szczególnie skomplikowanych po weryfikacji dokumentów w Urzędzie może okazać się konieczne uzupełnienie wniosku o dokumenty wyżej nie wymienione.

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem dokumenty należy uzupełnić wraz ze składanym wnioskiem. W przypadku korzystania z platformy ePUAP jako uzupełnienie wcześniej złożonego wniosku. 

Do wglądu:

  • dowód osobisty
  • pisemne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości w przypadku działania przez pełnomocnika* 
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • *za pełnomocnictwo - 17,00 zł numer konta do wpłaty  04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Poniżej wykaz opłat do pobrania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wykaz opłat rejestracyjnych
Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego