Zadania publiczne realizowane we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego - zakończone

W ramach zadań publicznych wykonywanych we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego realizowano:

w 2023 r. 

 • zadanie z zakresu "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości" pn. "Działania na rzecz promocji lokalnej gospodarki"
 • zadanie z zakresu "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" pn. "Działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej"

w 2022 r. 

 • zadanie z zakresu "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości" pn. "Działania na rzecz promocji lokalnej gospodarki"
 • zadanie z zakresu "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" pn. "Działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej"

w 2021 r.:

 • zadanie z zakresu "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości" pn. "Organizacja festiwalu informatyki promującego lokalny sektor ICT oraz zawód informatyka"
 • zadanie z zakresu "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" pn. "Działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej"

w 2020 r.-2021 r.:

 • zadania z zakresu "Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. "Upowszechnianie umiejętności projektowania i druku 3d" oraz "Upowszechnianie umiejętności programowania komputerowego"

w 2020 r.:

 • zadanie z zakresu "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" pn. "Prowadzenie ośrodka integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej"

w 2019 r. - 2020 r.:

 • zadanie z zakresu "Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej" pn. "Upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej umiejętności programowania komputerowego"

w 2019 r.:

 • zadanie z zakresu "Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej" pn. "Upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej podstaw projektowania i druku 3d"
 • zadanie z zakresu "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" pn. "Upowszechnianie wśród mieszkańców Bielska-Białej wiedzy na temat innowacyjnych i technologicznych start-upów oraz możliwości ich merytorycznego i finansowego wsparcia"
 • zadania z zakresu "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" pn. "Upowszechnianie wśród cudzoziemców zamieszkujących miasto Bielsko-Biała znajomości języka polskiego" oraz "Pilotażowe zadanie integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną miasta Bielska-Białej"

w 2018 r.:

 • zadanie z zakresu "Działalność wspomagająca rozwój techniki, innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej" pn. "Upowszechnianie wśród młodzieży szkolnej umiejętności programowania komputerowego".