Zakup nowoczesnych autobusów

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"  

Zakup nowoczesnych autobusów przyjaznych dla środowiska naturalnego, poprawiających jakość transportu publicznego 
w Bielsku – Białej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.2 Transport publiczny.
 
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 23 marca 2011 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 23 078 834,79 PLN. Koszty kwalifikowane ogółem: 17 497 653,92 PLN. Dofinansowanie z EFRR: 14 873 005,83 PLN  (85% kosztów kwalifikowanych).
 
Rzeczowa realizacja inwestycji przypadała na okres od  06.08.2010 r. – 27.11.2011 r.

Przedmiotem projektu był zakup 20 nowoczesnych niskopodłogowych autobusów (10 szt. o długości 12-metrów, tzw. krótkich oraz 10 autobusów o długości 18-metrów, tzw. długich), przyjaznych dla środowiska naturalnego (spełniających normy emisji spalin Euro 5) oraz przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, starszych z małymi dziećmi.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy konkurencji transportu publicznego wobec transportu indywidualnego w celu zwiększenia udziału transportu publicznego w systemie komunikacyjnym miasta (przemieszczaniu się). Dzięki realizacji projektu nastąpiło także zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko poprzez zmniejszenie emisji spalin i poziomu hałasu oraz wibracji.

Celem ogólnym projektu była:
- poprawa szeroko rozumianej jakości transportu publicznego, jego dostępności, bezpieczeństwa, ekologiczności i konkurencyjności wobec transportu indywidualnego.

Celem bezpośrednim projektu było:
- stworzenie nowoczesnego, przyjaznego dla środowiska oraz dostosowanego do potrzeb mieszkańców i turystów, miejskiego transportu publicznego poprzez modernizacje taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące produkty:
- liczba nowych środków transportu komunikacji zbiorowej – 20 autobusów,
- pojemność nowych środków transportu komunikacji zbiorowej – 2 730 miejsc.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl