Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 49 71 717

Ostatnia aktualizacja

16.11.2020

Pliki do pobrania

Informacje

Wniosek