Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Józefa Lompy 7
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 811 73 43
tel.: 33 811 74 37
e-mail: zpowbielsko@op.pl
www.zpow.bielsko.pl

W skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bielsku-Białej wchodzą:

  • "Dom Dziecka" przy ul. Józefa Lompy 9,
  • "Dom Dziecka" przy ul. Pocztowej 24,
  • Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Józefa Lompy 7,
  • „Słoneczny Dom” przy yl. Cygańskiej 12.
     

Celem działalności Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest wspieranie rodziny, poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi oraz zaspokajanie potrzeb życiowych dziecka zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych, jeżeli potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym.
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnia całodobową opiekę (ciągłą lub okresową) dla dzieci w wieku 0-18 lat (całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej na czas trwania sytuacji kryzysowej), dzienną opiekę specjalistyczną, pomoc w sytuacjach kryzysowych, warunki do kształcenia, działania mające na celu umożliwienie powrotu dzieci do rodzin naturalnych lub umieszczenie w rodzinach przysposabiających bądź w rodzinnych formach opieki zastępczej. Łączy w formie wielofunkcyjnej dzienne i całodobowe działania interwencyjne, socjalizacyjne i terapeutyczne skierowane na dziecko i jego rodzinę.