Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614 tekst jednolity)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 4971 717

Ostatnia aktualizacja

30.12.2019

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń

Osoba fizyczna - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością

Osoba prawna - oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością

Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji

Oświadczenie Zarządu Wspólnoty o udostępnieniu informacji

Wniosek

Zgłoszenie