Zgłoszenie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 4971 717

Ostatnia aktualizacja

16.11.2020

Informacje

Wniosek