Zgłoszenie wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należnej Skarbowi Państwa w pomniejszonej wysokości za 2020 rok

Podstawa prawna:

art. 15 ja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020. 374 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty: wniosek - zgłoszenie

                                        formularz informacji

Termin załatwienia sprawy: 31-01-2021 rok.

FORMULARZ