Zmiana wpisu w CEIDG

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Zmiana wpisu w CEIDG:

  • Przejdź do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ
  • formularz wniosku CEIDG-1 z załącznikami, instrukcja wypełniania tego wniosku oraz formularze ZUS: ZOBACZ TUTAJ
  • ogólne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ

Uwaga:

Dane we wpisie do CEIDG dzielą się na dwie kategorie: dane ewidencyjne i dane informacyjne.

Dane ewidencyjne czyli dane określające tożsamość, kody PKD i adresy należy aktualizować w ciągu 7 od daty zaistnienia zmiany.

Dane informacyjne takie jak daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia można określić jako daty wsteczne, bieżące lub przyszłe. Należy przy tym sprawdzić w ZUS i urzędzie skarbowym, czy dana czynność nie jest sprzeczna z wykonywanymi wcześniej działaniami.

Prawo przedsiębiorcy do dowolnego kształtowania danych informacyjnych jest obarczone odpowiedzialnością za poprawność treści wpisu.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w urzędzie gminy, organ gminy jest zobowiązany do przesłania tego wniosku przekształconego na formę elektroniczną do CEIDG - nie później niż następnego dnia roboczego.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.