Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Krasińskiego 11

Inwestycja obejmowała przebudowę, remont oraz nadbudowę wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania obiektu miejskiego na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej w celu stworzenia obiektu użyteczności publicznej z pomieszczeniami biurowymi.

Zakres prac:

- wykonanie izolacji fundamentów i drenażu;
- nadbudowa obiektu z wykonaniem nowej więźby i pokrycia dachu;
- wymiana wszystkich warstw posadzki z miejscowym „pogłębieniem” pomieszczeń;
-  wykonanie nowego wydzielenia pomieszczeń ściankami z cegły;
- wymiana tynków;
- wykończenie powierzchni tynków (malowanie, płytki na ścianach);
-  wymiana stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
- docieplenie obiektu wełną mineralną z wykonaniem tynków;
- montaż platformy dla niepełnosprawnych;
- wykonanie węzła ciepłowniczego;
-  wykonanie instalacji niskoprądowej (monitoring i dozór, domofon);
- wykonanie wewnętrznej instalacji CO, wod-kan, klimatyzacji, wentylacji nawiewno- wywiewnej;
- wykonanie przyłączy wod-kan, prądu i sieci z ciepłowniczej;
-  wykonanie zagospodarowania terenu.

DOFINANSOWANIE: 1 284 488,97
PRZEWIDYWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 510 185,56

Inwestycja w trakcie realizacji od 15.09.2021 r.