Aktualności Rodzina Plus

Zmiany w Programie Rodzina Plus – od stycznia 2020 roku więcej rodzin może otrzymać kartę „Rodzina +”

Od 1 stycznia 2020 r. grono rodzin uprawnionych do posiadania karty powiększyło się o kolejne rodziny. O kartę mogą wystąpić – do czego serdecznie zachęcamy - rodziny,
w których
wychowywało się troje lub więcej dzieci, z zastrzeżeniem że co najmniej jedno z dzieci nie ukończyło 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Dzięki tej zmianie karty otrzymywać będą również rodzice i dziecko lub dzieci w wieku do18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, gdy kontynuują naukę, bez konieczności posiadania uprawnień do posiadania karty przez co najmniej 3 dzieci w chwili złożenia wniosku o jej przyznanie.

Ponadto, z uwagi na zmiany w zakresie organizacji zadań w ramach publicznego transportu zbiorowego, od 1 stycznia 2020 r. przestał obowiązywać BILET WOLNEJ JAZDY, który został zastąpiony - specjalnym imiennym biletem rocznym (ważnym od 1 stycznia do 31 grudnia) na wszystkie linie w cenie 12,00 zł, czyli będzie obowiązywał również w okresie wakacji.

Jest to bilet roczny dla dzieci i młodzieży posiadających kartę pasażera „Rodzina+” wydaną przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej osobom posiadającym w dniu wydania tej karty - kartę „Rodzina +” oraz jednocześnie spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:

a) wychowują się w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka,

b) wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dzieci

zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej.

Aby otrzymać kartę pasażera „Rodzina+”, która uprawnia do zakupu biletu rocznego
w cenie 12 zł należy w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej złożyć wniosek o jej wydanie, a po jej otrzymaniu udać się do jednej z kas MZK:

  • w kasie Punktu Obsługi Pasażera przy ul. Ignacego Krasińskiego 6/9, lub
  • w Kasie głównej MZK przy ul. Długiej 50.

Przy zakupie ww. biletu należy posiadać:

  • zdjęcie o wymiarach 3 cm x 3,5 cm (zdjęcia o niestandardowym wymiarze będą
    docinane przez pracowników kas biletowych MZK w trakcie wyrabiania biletu)
  • kartę „Rodzina+”;
  • kartę pasażera „Rodzina+”.