Ewangelicki krajobraz Bielska-Białej

Ewangelicki krajobraz Bielska-Białej

Na rynku księgarskim ukazała się wyjątkowa pozycja, która z pewnością ucieszy każdego pasjonata historii w ujęciu regionalnym.

Ewangelicki krajobraz Bielska-Białej to wydawnictwo zawierające obrazy i mówiące obrazami o dziejach i dzisiejszym kształcie trzech ewangelickich kościołów i ich otoczenia w Bielsku-Białej. W albumie zgromadzono dawne litografie, wypłowiałe pocztówki, fotografie sprzed lat i te współczesne. Panoramę obrazów poprzedza zwięzły opis pięciu wieków bielsko-bialskiej wspólnoty ewangelickiej, którego autorem jest Piotr Kenig.

Lektura albumu może posłużyć jako rodzaj przewodnika. Zachęca do zwiedzania w czasie minionym i współczesnym. Turystom ukazuje miejsca pamięci i żywej tradycji, dla mieszkańców jest świadectwem kulturowego dziedzictwa, istotnej części składowej tutejszej tożsamości, a dla miejscowych ewangelików stanowi dowód trwania i przetrwania. Jest znakiem żywej wspólnoty.

Zainteresowanych albumem prosimy o kontakt e-mail:bielsko@luteranie.pl. Wydawnictwo wkrótce będzie również dostępne w wybranych księgarniach na terenie Bielska-Białej.

Wydawnictwo powstało między innymi dzięki wsparciu finansowemu Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy.

Ewangelicki krajobraz Bielska-Białej