Konsultacje społeczne

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Prezydenta Miasta Bielska-Białej ogłasza, że w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 20 lipca 2022 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne projektów następujących uchwał:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2. Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji

szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konsultacji znajdują się w załączniku:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Obwieszczenie