Nowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w transporcie publicznym w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2020 r.

Nowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w transporcie publicznym

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej od 1 stycznia 2020 r. bezpłatnie autobusami Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej będą mogły podróżować:
• dzieci od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia –  na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,
• osoby, które ukończyły 65. rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).

Szczegóły