Przekaż 1 % dla organizacji pożytku publicznego!

Przekaż 1 % dla organizacji pożytku publicznego!

Zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Z roku na rok coraz więcej organizacji pozarządowych zyskuje status organizacji pożytku publicznego oraz zwiększają się środki finansowe, jakie podatnicy przekazują na rzecz OPP -  w 2019 r. ponad 14,5 mln osób przekazało na rzecz 8869 fundacji i stowarzyszeń kwotę przekraczającą 874 mln zł. Z satysfakcją należy także odnotować, że na konta bielskich organizacji pożytku publicznego, które tak aktywnie działają na rzecz Mieszkańców naszego miasta, wpłynęła rekordowa kwota - wg informacji Ministerstwa Finansów, z tytułu 1% za rok 2018 bielskie OPP otrzymały blisko 8,6 mln zł!

Dzięki środkom pozyskanym w ramach 1% lokalne organizacje pozarządowe wspierają mieszkańców naszego miasta realizując zadania z zakresu działalności pożytku publicznego, a my możemy samodzielnie zadecydować na jaki cel przeznaczymy setną cześć naszego podatku.

Mamy również możliwość weryfikacji, w jaki sposób środki pochodzące z 1 % podatku zostały wykorzystane przez daną organizację poprzez sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne umieszczane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Zachęcamy Państwa do pozostawienia 1% podatku w Bielsku-Białej i przekazania go na rzecz bielskich OPP. Wykaz bielskich organizacji uprawnionych do otrzymania
1% można znaleźć w tym  linku.