Spotkanie partnerów projektu ,,Welcoming International Talent” (Witamy Międzynarodowe Talenty)

Spotkanie partnerów projektu ,,Welcoming International Talent” (Witamy Międzynarodowe Talenty)

W dniach 10-11 grudnia 2019 r. w Bielsku-Białej odbędzie się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ,,Welcoming International Talent” (Witamy Międzynarodowe Talenty).

Projekt powstał z inicjatywy holenderskiego miasta Groningen (lidera projektu)w ramach unijnego programu URBACT III jako sieć współpracy miast europejskich zainteresowanych tematem internacjonalizacji miast oraz pozyskiwaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników dla lokalnej gospodarki i uczelni wyższych. Oprócz Bielska-Białej partnerami projektu są takie miasta jak Parma, Zlin, Debreczyn, Magdeburg oraz Leuven. Tematem przewodnim spotkania partnerów projektu w Bielsku-Białej będą zagadnienia związane z sytuacją obcokrajowców na rynku pracy.

Bielsko-Biała jako miasto gospodarz poza prezentacją swoich dotychczasowych działań na rzecz integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną, przedstawi również wyzwania przed jakimi stoi w kontekście internacjonalizacji społeczeństwa i rynku pracy. Swoje doświadczenia i działania w tym zakresie zaprezentuję również Akademia Techniczno-Humanistyczna oraz przedstawiciele bielskich firm, które zatrudniają obcokrajowców. Bezpośrednio o swoich doświadczeniach z życia i pracy w Bielsku-Białej opowiedzą cudzoziemcy, dla których nasze miasto stało się drugim domem.


Dla wszystkich uczestników spotkanie to będzie szansą na dyskusję i próbę znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytania w tym zakresie dot. m.in. takich kwestii jak:
 
- pozyskiwanie studentów zagranicznych również na potrzeby lokalnego rynku pracy,
- integracja pracowników z zagranicy z lokalną społecznością,
- istniejące bariery dla cudzoziemców utrudniające znalezienie pracy lub rozwój kariery,
- tworzenie przyjaznej obcokrajowcom kultury w firmach i zakładach,
- związek między popytem na umiejętności w lokalnej gospodarce a lokalną „podażą” międzynarodowej siły roboczej - czy pracownicy z zagranicy mogą być odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy?